Polityka Prywatności

Informacje ogólne

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest spółka Kidimax Sp. z o.o., 00-140 Warszawa, Al.Solidarności 117 lok. 207, KRS 0000498994, Regon 147131113

Jak się z nami kontaktować w przypadku, gdy chcesz uzyskać więcej informacji na temat swoich danych osobowych?
Napisz do nas mailowo: kontakt@kidimax.pl lub listem na adres: Dane osobowe Kidimax Sp. z o.o., 00-140 Warszawa, Al.Solidarności 117 lok. 207,

Kidimax dokłada wszelkich starań, aby chronić Twoją prywatność. Skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@kidimax.tv, jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy dotyczące korzystania z danych osobowych, a chętnie Ci pomożemy.

Korzystając z tej strony lub naszych usług, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z opisem w niniejszej polityce prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności stanowi część naszych Zasad i warunków; zgadzając się na REGULAMIN, zgadzasz się również na tę Politykę. W przypadku kolizji terminów użytych w Warunkach i polityce prywatności, te ostatnie mają pierwszeństwo.

Spis treści

 1. Definicje użyte w niniejszej Polityce
 2. Zasady ochrony danych, których przestrzegamy
 3. Jakie masz prawa dotyczące swoich danych osobowych
 4. Jakie dane osobowe gromadzimy o Tobie
 5. Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe
 6. Kto jeszcze ma dostęp do Twoich danych osobowych
 7. Jak zabezpieczamy Twoje dane
 8. Informacje o plikach cookie
 9. Informacje kontaktowe

Definicje

Dane osobiste –wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Przetwarzanie – dowolna operacja lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zestawach Danych Osobowych.
Podmiot danych – osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane.

Zasady ochrony danych

Obiecujemy przestrzegać następujących zasad ochrony danych:

 • Przetwarzanie jest zgodne z prawem, uczciwe, przejrzyste. Nasze działania związane z przetwarzaniem mają podstawy prawne. Zawsze rozpatrujemy Twoje prawa przed przetwarzaniem danych osobowych. Na żądanie udostępnimy informacje dotyczące przetwarzania.
 • Przetwarzanie jest ograniczone do celu. Nasze działania związane z przetwarzaniem są zgodne z celem, dla którego gromadzono dane osobowe.
 • Przetwarzanie odbywa się przy minimalnej ilości danych. Gromadzimy i przetwarzamy tylko minimalną ilość danych osobowych wymaganych w dowolnym celu.
 • Przetwarzanie jest ograniczone okresem czasu. Nie przechowujemy danych osobowych dłużej niż to konieczne.
 • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić dokładność danych.
 • Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić integralność i poufność danych.

Twoje Prawa ( Podmiot danych)

Podmiot danych ma następujące prawa:

 1. Prawo do informacji – co oznacza, że masz prawo wiedzieć, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane; jakie dane są gromadzone, skąd są uzyskiwane i dlaczego oraz przez kogo są przetwarzane.
 2. Prawo dostępu – co oznacza, że masz prawo dostępu do danych zebranych od Ciebie / o Tobie. Obejmuje to prawo do żądania i uzyskania kopii zebranych danych osobowych. Informacje na stronie https://bajkidopodusi.pl/narzedzia-prywatnosci/
 3. Prawo do sprostowania – co oznacza, że masz prawo zażądać sprostowania lub usunięcia swoich Danych osobowych, które są niedokładne lub niekompletne.
 4. Prawo do usunięcia – w pewnych okolicznościach możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych z naszych rejestrów. Informacje na stronie https://bajkidopodusi.pl/narzedzia-prywatnosci
 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – co oznacza, że zastosowanie mają pewne warunki, masz prawo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych.
 6. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania – w niektórych przypadkach masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, na przykład w przypadku marketingu bezpośredniego.
 7. Prawo do sprzeciwu wobec automatycznego przetwarzania – co oznacza, że masz prawo sprzeciwić się automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu; i nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu. Prawo to możesz wykonywać za każdym razem, gdy istnieje wynik profilowania, które wywołuje skutki prawne dotyczące lub znacząco wpływa na ciebie.
 8. Prawo do przenoszenia danych – masz prawo do uzyskania swoich Danych Osobowych w formacie do odczytu maszynowego lub, jeśli jest to wykonalne, jako bezpośredni transfer z jednego Procesora do drugiego.
 9. Prawo do złożenia skargi – w przypadku odrzucenia wniosku w ramach praw dostępu, podamy powód. Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu obsługi Twojego zgłoszenia, skontaktuj się z nami.
 10. Prawo do pomocy organu nadzorczego – Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 11. Prawo do wycofania zgody – masz prawo wycofać każdą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Skąd mamy Twoje dane?

1. Informacje, które nam przekazałeś
Może to być Twój adres e-mail, imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres domowy itp. – głównie informacje, które są niezbędne do dostarczenia produktu / usługi lub do poprawy jakości obsługi klienta. Zapisujemy informacje, które nam przekazujesz, abyś mógł komentować lub wykonywać inne czynności na stronie. Informacje te obejmują na przykład twoje imię i adres e-mail.

2. Informacje zbierane automatycznie o Tobie
Obejmuje to informacje, które są automatycznie zapisywane przez pliki cookie i inne narzędzia sesji. Na przykład informacje o koszyku na zakupy, adres IP, historia zakupów (jeśli istnieje) itp. Informacje te są wykorzystywane do poprawy jakości obsługi klienta. Korzystając z naszych usług lub przeglądając zawartość naszej strony internetowej, Twoje działania mogą być rejestrowane.

3. Informacje od naszych partnerów
Zbieramy informacje od naszych zaufanych partnerów z potwierdzeniem, że mają podstawy prawne do dzielenia się tymi informacjami z nami. Są to albo informacje, które przekazałeś im bezpośrednio, albo informacje o tobie zebrane na innych podstawach prawnych. 

4. Publicznie dostępne informacje
Możemy gromadzić informacje o Tobie, które są publicznie dostępne.

Jak wykorzystujemy Twoje dane osobowe

Zgodnie z zakresem prowadzonej działalności przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach, zawsze odbywa się to jednak zgodnie z prawem. Twoje dane są przetwarzane w związku z następującymi kategoriami działań:

 a. Zamówienia

Składając zamówienie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, takie jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail. Jeżeli dokonujesz zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, musisz podać nazwę firmy, adres siedziby oraz numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia tj przyjęcia zamówienia, przekazania go do realizacji, obsługi i rozwiązania potencjalnych problemów, które mogą się przy nim pojawić, pakowania oraz jego wysyłki a także rozwiązywania reklamacji, zwrotów i obsługi posprzedażowej np. gwarancji, rękojmii

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mam obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy.

   b. Newsletter.

Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz podać (przekazać) swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Twoje dane nadal będą przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywani newslettera, co stanowi mój uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

   3. Kontakt.

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

   4. Komentarze.

Jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

   5. Działania reklamowe na podstawie uzasadnionego interesu firmy:

 • prowadzenia działań marketingowych, aby móc przedstawiać produkty, którymi prawdopodobnie możesz się zainteresować
 • organizowania konkursów, akcji promocyjnych lub lojalnościowych, które pojawiają się w naszym sklepie
 • organizowanie programów lojalnościowych

   6. Marketing bezpośredni

Jeżeli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, Twoje dane osobowe będą przetwarzane dla celu przesyłania Ci takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes spółki polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Ciebie zgody (marketing bezpośredni). Oczywiście masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w tym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że sprzeciwisz się otrzymywaniu informacji marketingowych.

Za Twoją zgodą przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa i / lub wykorzystania Twoich danych osobowych do opcji przewidzianych prawem. Zastrzegamy sobie prawo do anonimizacji zebranych danych osobowych i do korzystania z takich danych. Dane będą wykorzystywane poza zakresem niniejszej Polityki tylko wtedy, gdy zostaną zanonimizowane.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy tak długo jak długo nam na to pozwolisz, tzn dopóki nie wycofasz swojej zgody. Możesz to zrobić w dowolnym momencie, wystarczy nas o tym poinformować. Okres przechowywania może zostać wydłużony w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi. Obecnie okres ten wynosi 10 lat. Jeśli zapisałeś się na darmowy newsletter będziemy tak długo przetwarzać Twoje dane, aż sam zrezygnujesz z otrzymywania korespondencji.

Kto jeszcze może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych

Dane osobowe, które nam powierzasz przekazywane będą do firm lub instytucji, które wspierają nas w obsłudze naszej strony. Mogą to być dostawcy rozwiązań informatycznych, a także partnerzy zajmujący się działalnością logistyczną, kurierską lub pocztową. Twoje dane osobowe możemy też przekazać organom publicznym jeśli zajdzie taka konieczność.

Udostępniamy Twoje dane:

1. Zenbox Sp. z o.o..– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
2. Google Ireland Limited – w celu korzystania z usług Google w ramach pakietu G-Suite, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google,
3. The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp – w celu korzystania z systemu MailChimp, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe, jeżeli zapiszesz się do newslettera,
4. osoby, które przy świadczeniu na naszą rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych,
Współpracujemy wyłącznie z partnerami przetwarzającymi, którzy są w stanie zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. Ujawniamy Twoje dane osobowe stronom trzecim lub urzędnikom publicznym, gdy jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Możemy ujawnić Twoje Dane Osobowe osobom trzecim, jeśli wyrazisz na nie zgodę lub jeśli istnieją inne podstawy prawne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Z uwagi na korzystanie z usług Google oraz systemu MailChimp, Twoje dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Nie obawiaj się, Google oraz dostawca systemu MailChimp, przystąpili do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie. 

Jak zabezpieczamy Twoje dane

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Używamy bezpiecznych protokołów do komunikacji i przesyłania danych (takich jak HTTPS). W stosownych przypadkach używamy anonimizacji i pseudonimizacji. Monitorujemy nasze systemy pod kątem potencjalnych luk w zabezpieczeniach i ataków. 

Chociaż staramy się jak najlepiej, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji. Obiecujemy jednak powiadomić odpowiednie organy o naruszeniu danych. Powiadomimy Cię również, jeśli istnieje zagrożenie twoich praw lub interesów.
Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec naruszeniom bezpieczeństwa i pomóc władzom w przypadku jakichkolwiek naruszeń.
Jeśli masz u nas konto, pamiętaj, że musisz zachować swoją nazwę użytkownika i hasło w tajemnicy.

Dzieci

Nie zamierzamy gromadzić ani świadomie zbierać informacji od dzieci. 

PLIKI COOKIES

Pliki Cookies i inne technologie, których używamy

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby.

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z mojej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Używamy plików cookie i / lub podobnych technologii do analizowania zachowań klientów, administrowania witryną, śledzenia ruchów użytkowników i zbierania informacji o użytkownikach. Ma to na celu spersonalizowanie i ulepszenie naszych doświadczeń z nami.

Cookie to niewielki plik tekstowy przechowywany na Twoim komputerze. Pliki cookie przechowują informacje, które służą do usprawnienia działania witryn. Tylko my możemy uzyskać dostęp do plików cookie utworzonych przez naszą stronę. Możesz kontrolować swoje pliki cookie na poziomie przeglądarki. Wybranie opcji wyłączenia plików cookie może utrudnić korzystanie z niektórych funkcji.

Używamy plików cookie w następujących celach:

 • Niezbędne pliki cookie – te pliki cookie są wymagane, abyś mógł korzystać z niektórych ważnych funkcji na naszej stronie, takich jak logowanie. Te pliki cookie nie gromadzą żadnych danych osobowych.
 • Funkcjonalne pliki cookie – te pliki cookie zapewniają funkcjonalność, która sprawia, że korzystanie z naszego serwisu jest wygodniejsze i umożliwia bardziej spersonalizowane funkcje. Na przykład mogą zapamiętać twoje imię i e-mail w formularzach komentarzy, więc nie musisz ponownie wprowadzać tych informacji podczas komentowania.
 • Pliki cookie Analytics – te pliki cookie służą do śledzenia wykorzystania i wydajności naszej strony internetowej i usług
 • Pliki cookie reklamowe – te pliki cookie służą do dostarczania reklam istotnych dla Ciebie i Twoich zainteresowań. Ponadto są one używane do ograniczenia liczby wyświetleń reklamy. Są one zazwyczaj umieszczane na stronie internetowej przez sieci reklamowe za zgodą operatora strony. Te pliki cookie pamiętają, że odwiedziłeś witrynę, a informacje te są udostępniane innym organizacjom, takim jak reklamodawcy. Często kierowanie lub reklamowe pliki cookie będą powiązane z funkcjonalnością witryny udostępnianą przez inną organizację.

Możesz usunąć pliki cookie zapisane na komputerze za pomocą ustawień przeglądarki. Możesz też kontrolować niektóre pliki cookie innych firm, korzystając z platformy zwiększania prywatności, takiej jak np. youronlinechoices.com. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć na stronie allaboutcookies.org 

Cookies podmiotów trzecich.
Nasza strona, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

 • Google Analytics firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. (Działania polegające na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji strony internetowej.) Google LLC ma siedzibę w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield . W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcam do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google:https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
 • Facebook Pixel firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. ( Działania w postaci marketingu własnych produktów lub usług.)Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Więcej informacji uzyskasz bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation.
 • Narzędzia społecznościowe. Na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Jeśli zalogowałeś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na mojej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.
  Więcej informacji uzyskasz na stronach:

Facebook –https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
Instagram –https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content, Twitter –https://twitter.com/en/privacy,
YouTube -https://policies.google.com/privacy

Używamy Google Analytics do pomiaru ruchu na naszej stronie. Google ma własną politykę prywatności, którą możesz przejrzeć TUTAJ. Jeśli chcesz zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics, odwiedź Google Analytics opt-out page.

Informacje kontaktowe

Urząd Ochrony Danych Osobowych
strona UODO: https://uodo.gov.pl/
Email: iod@uodo.gov.pl
Telefon: +48 606-950-000

Zmiany w niniejszej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. Ostatnia modyfikacja została dokonana 12 marca 2019 roku.

×
×

Koszyk